Biedrība "Ar sirdi delnā"

Tālrunis: (+371) 29356454
E-pasts: arsirdi@inbox.lv


Bankas rekvizīti:

Swedbank AS

konta Nr. LV56HABA0551040032558

SWIFT kods: HABALV22


PayPal konts ziedojumiem: arsirdi@inbox.lv

Biedrības reģistrācijas Nr. 40008230734

Juridiskā adrese: "Kalnieki" 1, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-2164, Latvija


Kontaktu forma: